forum.harinam.pl
http://forum.harinam.pl/

Jakie są obrazy w stosunku do Świętego Imienia?
http://forum.harinam.pl/viewtopic.php?f=1&t=2654
Strona 1 z 1

Autor:  Purnaprajna [ 7 gru 2015, o 13:56 ]
Tytuł:  Jakie są obrazy w stosunku do Świętego Imienia?

Pytanie:

Cytuj:
Czy ktoś mógłby wymienić 10 obraz w stosunku do Świętego Imienia, nama-aparadha?

Autor:  Purnaprajna [ 8 gru 2015, o 13:54 ]
Tytuł:  Re: Jakie są obrazy w stosunku do Świętego Imienia?

Z "Nektaru Oddania":


(1) znieważanie bhaktów, którzy dedykowali swoje życie propagowaniu świętego imienia Pana.

(2) Uważanie imion półbogów, takich jak Pan Brahma czy Pan Śiva, za równe lub niezależne od imienia Pana Visnu. (Czasem ateistyczne grupy ludzi uważają, że każdy półbóg jest równie dobry jak Najwyższa Osoba Boga. Dlatego ktoś, kto myśli, że intonowanie "Kali, Kali!", albo "Durga, Durga ", i intonowanie Hare Krsna jest jednym i tym samym, to popełnia on największą obrazę.)

(3) Nie wykonywanie poleceń mistrza duchowego.

(4) Znieważanie literatury wedyjskiej czy też literatury zgodnej z wersją wedyjską.

(5) Uważanie chwał intonowania Hare Krsna za wymysł lub za wyobrażenie.

(6) Interpretowanie świętego imienia.

(7) Popełnianie grzesznych czynności na mocy świętego imienia.

(8) Uważanie intonowania Hare Krsna za jedną z korzystnych rytualistycznych czynności polecanych w Vedach pośród czynności karmicznych (karma-kanda).

(9) Pouczanie niewierzących o chwale świętego imienia. (Każdy może wziąć udział w intonowaniu świętego imienia Pana, lecz na początku nie powinno się pouczać o transcendentalnej mocy Pana. Ci, którzy są bardzo grzeszni, nie są w stanie docenić transcendentalnej chwały Pana i dlatego lepiej jest nie mówić im o niej.)

(10) Nieposiadanie pełnej wiary w intonowanie świętego imienia Pana i utrzymywanie materialnych przywiązań nawet po zrozumieniu tak wielu wskazówek na ten temat.

Autor:  Purnaprajna [ 8 gru 2015, o 13:55 ]
Tytuł:  Re: Jakie są obrazy w stosunku do Świętego Imienia?

I lista wzięta z Caitanya-caritamrity Adi 5.23-24:

10 obraz jest opisanych jak następuje:

(a) znieważanie bhakty, szczególnie bhakty zaangażowanego w szerzenie chwał świętego imienia;

(b) uważanie imienia Pana Śivy lub któregokolwiek półboga za równe pod względem mocy świętemu imieniu Najwyższej Osoby Boga (nikt nie jest równy Najwyższej Osobie Boga ani nikt Go nie przewyższa);

(c) niespełnianie instrukcji mistrza duchowego;

(d) znieważanie literatury wedyjskiej i literatury zgodnej z literaturą wedyjską;

(e) uważanie, że chwały świętego imienia są wyolbrzymione;

(f) niewłaściwe interpretowanie świętego imienia;

(g) popełnianie grzesznych czynności na mocy świętego imienia;

(h) porównywanie intonowania świętego imienia do pobożnych czynności;

(i) instruowanie o chwałach świętego imienia osoby, która nie żadnego zrozumienia intonowania świętego imienia;

(j) nie rozbudzenie transcendentalnego przywiązania do intonowania świętego imienia, nawet po wysłuchaniu wszystkich tych nakazów pism świętych.

Autor:  Purnaprajna [ 9 gru 2015, o 05:16 ]
Tytuł:  Re: Jakie są obrazy w stosunku do Świętego Imienia?

Dodatkowa, jedenasta obraza

Zgodnie z opinią Śrila Bhaktivinoda Thakury, jedenastą nama-aparadhą jest api pramadah, czyli nieuważne intonowanie Świętego Imienia. Aczarja stwierdza, że ta obraza jest przyczyną i odżywczym korzeniem dla wszystkich innych aparadha. Pisze on w Harinama-cintamani: "Nieuwaga podczas intonowania wytwarza pewien rodzaj iluzji powodując poważne i trudne do przezwyciężenia obrazy w stosunku do Świętego Imienia. Taka iluzja prowadzi do pragnienia bogactw, kobiet, pozycji, sukcesu i popełniania oszustw. Kiedy pociąg to tych rzeczy okrywa serce, traci się wtedy zainteresowanie intonowaniem Świętego Imienia."

Istnieją trzy rodzaje nieuwagi, które klasyfikowane są wspólnie jako pramada, czyli szaleństwo, bo za takie właśnie uważane jest błaganie Kryszny o przyjście wołając w głos Jego imię, jednocześnie ignorując Go, i nie zwracając na Niego uwagi. Te trzy rodzaje nieuwagi to:

1) Audasinya - apatia i obojętność, które są symptomami braku zainteresowania Świętym Imieniem i sadhaną, duchową praktyką.

2) Jadya - lenistwo i ospałość, których symptomem jest przysypianie podczas mantrowania lub niedbałe, czy nieprawidłowe wymianie Świętych Imion.

3) Viksepa - rozproszona uwaga podczas mantrowania, która pojawia się na skutek uczucia pociągu do materialnych przyjemności, takich jak towarzystwa płci przeciwnej, bogactwa, materialnego sukcesu, pozycji i popełniania oszustw dla własnej korzyści.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/